Oudervereniging

Wat is de oudervereniging?

Binnen de basketclub hebben we naast het bestuur, de jeugdcel en de sportieve cel ook een oudervereniging. Wij zijn er om het bestuur en de coaches te helpen om alle praktische zaken in goede banen te leiden.

Bij verschillende activiteiten bieden we ondersteuning en nemen de praktische zaken op ons bij wedstrijden.

Per ploeg (van peanuts tot U18) vragen we om 1 à 2 ouders af te vaardigen binnen de oudervereniging. Dit is/zijn dan de ploegverantwoordelijke(n)

Wat is de taak van de ploegverantwoordelijke?

Algemeen

Naast het wedstrijdgebeuren organiseert/ondersteunt de oudervereniging tal van leuke activiteiten om het familiegevoel binnen onze basketclub te bevorderen: hulp bij de startdag, onze jaarlijkse wafelverkoop, het sintbezoek, (helpen) organiseren van de winterwandeling, de familiedag, …

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat deze éne ploegverantwoordelijke al het werk doet, maar zal hij/zij communiceren via de Whatsapp groep per ploeg en zo hulp vragen waar nodig. 

De ploegverantwoordelijke is het aanspreekpunt binnen de oudervereniging voor alle praktische vragen.